Picture
Inter Thermo Sp. z o.o. zajmuje się międzynarodowym transportem drogowym.
Specjalizuje się w przewozie produktów mrożonych, świeżych  lub wrażliwych na różnice temperatur.

Podstawowe rynki operowania to:
  • Irlandia,
  • Anglia,
  • Włochy,
  • Holandia,
  • obszar Europy Centralnej.

I
nter Thermo zostało  założone 2000r., w Szczecinie.
Picture
Inter  Thermo Sp. z o. o.  is an international road transport provider. It specializes in providing comprehensive  services for  transportation of frozen, fresh or temperature sensitive products.


Company's main markets are:
  • Ireland,
  • England,
  • Italy,
  • Holland,
  • Central European region.

Inter Thermo was founded in 2000 in Szczecin, Poland

Picture
Picture
 
Inter Thermo Sp z o.o.
ul. Karpowicza 4
71-304 Szczecin
tel:+48(91)4871811
fax:+48(91)4874467

Picture
Inter Thermo Spółka z o.o., ul. Karpowicza 4, 71-304 Szczecin, Polska, tel. +48 91 487 18 11, fax +48 91 487 44 67 info@inter-thermo.pl