Picture
Inter Thermo  przewozi ładunki o pojemności do 22 ton, 33 euro pallety. Do dyspozycji Klientów jest 15 samochodów ciężarowych typu chłodnia, o zróżnicowanej budowie.
Przewożone towary to głównie ryby, mięso, warzywa i owoce.
Podstawowe kierunki działania:
  •       Irlandia,
  •       Anglia,
  •       Holandia,
  •       Włochy,
  •       Europa Centralna i Wschodnia.


 

Picture
Inter Thermo transports frigo loads up to 22 tonnes, 33 euro pallets. Costmers have at their disposal 15 arctic trucks.
Transported goods are mainly: fish, meat, fruits and vegetables.
Main markets are:
  • Ireland,
  • England,
  • Holland,
  • Italy,
  • Central and Eastern Europe.


 
 
Picture
 

Picture
Inter Thermo Spółka z o.o., ul. Karpowicza 4, 71-304 Szczecin, Polska, tel. +48 91 487 18 11, fax +48 91 487 44 67 info@inter-thermo.pl  www.inter-thermo.pl